Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

Strony:

Dzierżawca
Wydzierżawiający
Forma: Pisemna
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Opis: Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.