Protokół odbioru mieszkania

Protokół odbioru mieszkania, bardzo przydatny dokument przy wynajmie nieruchomości. Protokół zdawczo– odbiorczy mieszkania sporządzany jest przy przekazywaniu określonych wartości materialnych znajdujących się w nieruchomości. Czynności zdawczo – odbiorcze uczestniczą zwykle dwie strony: zdająca (najemca) i odbierająca (wynajmujący- z reguły właściciel). Celem tego protokołu jest stwierdzenie stanu faktycznego,  jaki istnieje w czasie przekazania określonych wartości jednej stronie przez drugą (stan liczników, stan zajmowanego lokalu, sprzętów będących na wyposażeniu itd.).

Pliki do pobrania: