Umowa wynajmu

Co powinniśmy wiedzieć o wynajmowaniu mieszkań? Jakie prawa mają najemcy, a jakie obowiązki? Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy i dlaczego warto być ostrożnym i skrupulatnym przy odbiorze mieszkania? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

 

Wynajmowanie mieszkania to często droga przez mękę. Niestety nie zawsze problemy kończą się wraz z podpisaniem umowy. Zanim podpiszemy się pod nią warto dowiedzieć się czegoś na temat ram prawnych wynajmu mieszkania. Tutaj zdobędziesz podstawowe informacje oraz dowiesz się gdzie pogłębić swoją wiedzę.

Obowiązek meldunkowy?

Jeszcze do niedawna był tyleż powszechny, co i powszechnie nieprzestrzeganym prawem. Obowiązek meldunkowy spoczywa także na najemcy i to w dodatku pod groźbą finansowej kary. Sytuacja ta ulegnie zmianie od 1 sierpnia 2011 r. Sam obowiązek meldunkowy jednak pozostanie.

 

Meldunek to obowiązek najemcy, nie wynajmującego

 

Protokół odbioru mieszkania?

Dobrze spisana umowa najmu powinna być w miarę szczegółowa. Jeżeli wynajmujący żąda kaucji trzeba taki fakt zawrzeć w umowie. Nie mniej istotne jest dokładne opisanie mieszkania. Obowiązkiem najemcy jest oddanie mieszkania w stanie niepogorszonym. Przy odbiorze warto zatem spisać protokół i dokładnie opisać stan mieszkania.


ZOBACZ:  Protokół odbioru mieszkania


Chcę wynająć w pełni wyposażone mieszkanie. Chciałabym zabezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami, które mogą wyrządzić najemcy. Na co powinnam zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

 

Wyposażenie

Właściciele często obawiają się o zużycie mebli lub sprzętu elektronicznego w wynajmowanym mieszkaniu. Aby spać spokojniej mogą przy zawieraniu umowy spisać protokół, w którym opisane zostaną sprzęty znajdujące się w lokalu i ich stan – czy są nowe, czy zużyte, jakie mają ewentualne usterki itd. Taki załącznik do umowy powinny podpisać obie strony. W razie spornych kwestii, bardzo ułatwi on rozliczenia pomiędzy wynajmującym a najemcą.

 

Kaucja

Aby zabezpieczyć się przed szkodą lub niezapłaconym przez najemcę rachunkiem, warto przy podpisywaniu umowy zażądać kaucji. Z reguły jest to kwota odpowiadająca wysokości miesięcznego czynszu za wynajem. Gdyby okazało się, że osoba, która wynajmowała mieszkanie, nie pokryła wszystkich należności związanych z najmem, np. nie zapłaciła rachunku za telefon, właściciel może potrącić odpowiednią sumę z kaucji. W przeciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu przez najemcę, kaucja powinna być zwrócona.

 

Spory i rozliczenia

Najemca wyprowadzając się z mieszkania, powinien je zostawić w takim stanie, w jakim było w momencie, w którym się wprowadzał. Odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody. W razie zniszczeń wynajmujący może potrącić sobie część należności z kaucji. Gdyby jednak suma ta nie była wystarczająca, a były lokator odmawiał zapłaty, można skierować sprawę do sądu.

 

WAŻNE!

Zanim wynajmujący złoży pozew do sądu, powinien najpierw na piśmie wezwać swojego lokatora do dobrowolnej zapłaty odszkodowania i wyznaczyć mu na to termin. W razie gdyby roszczenie nadal nie zostało uregulowane, do pozwu należy dołączyć kopię tego pisemnego wezwania wraz z dowodem nadania listem poleconym.

Pliki do pobrania: