Umowa najmu lokalu użytkowego

O ile umowa do umowy najmu lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego o tyle w przypadku najmu lokalu użytkowego, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu w ogólności i najmu lokali. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych nie są tak rygorystyczne jak uregulowania dotyczące najmu lokali mieszkalnych, jednakże swoboda stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego podlega pewnym ograniczeniom. Prawo cywilne zawiera bowiem pewne przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, które nie mogą być zmienione umową stron stosunku prawnego. Dotyczy to m. in. postanowień dotyczących terminów wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego.